Home Page

Velkommen til

Trondheim Slaktehus AS

Kvalitet og tradisjon siden 1919
Se mer

Historien

Kvalitet og tradisjon

Bedriften har sin opprinnelse fra det offentlige slaktehuset på Brattøra i Trondheim som ble etablert 1919. Etter kjøttorvet i Trondheim ble nedlagt, flyttet de ulike aktørene til Brattøra hvor de driftet på kommisjon tildelt av politiet.

Slakteriet på Brattøra er gjort udødelig i Ola uteliggers låt: Fire fine lænestola. Virksomhetene besto av Slakting, engrovirksomhet og nedskjæring av alle dyreslag. Petter Brandvik, som er far til dagens eiere startet på Brattøra i 1950 i kommisjonsforretningen Arnold J. Pettersen. De startet den første spesialiserte nedskjæringsbedriften i Norge, Frossenkjøtt AS, på slutten av 50-tallet.

I dag er vi alt som er igjen av de 14 kommisjonsforretningene som startet på Brattøra i 1919.

 

 

IMG_0004

Produkter

Våre

Produkter

 

 

 

 

 

iStock_000050542076_Large

Utforsk

De edleste stykkene

Trondheim Slaktehus er spesialisert på nedskjæring av storfekjøtt.
Vi leverer til industrikunder og grossister over hele Norge.

Vi legger stor vekt på råvarene slik at sluttforbruker kun får de beste produktene.
Som en håndverksbedrift tilpasser vi oss kundens behov og ønsker. Alle mulige stykningsdeler, biffer og fileter.
Vi tilbyr i tillegg til vacuumpakket kjøtt også tradisjonsmodnet kjøtt. Dette er hengt uemballert for modning. Dette for å oppnå en smakskonsentrasjon i kjøttet.

For å få et godt sluttprodukt er stykkene håndplukket. Alder, kjøttfylde og fettinnhold på dyret er faktorer som er avgjørende. Stykker vi benytter ved tradisjonsmørning er hel filetkam og entrecotekam.

Trondheim Slaktehus har deltatt i prosjektet kalt ”Saken er biff” i NOFIMA regi. Hovedmålet med dette prosjektet var å tilføre nye bifftyper i det Norske markedet. På bakgrunn av dette tar vi ut blant annet flat iron filet og dragebiff.

Dry aged

Produktserien

Dry aged

Tørmodnet kjøtt

Gammel teknikk i moderne og kontrollerte former

Hos Trondheim Slaktehus består denne serien av kvalitetskjøtt av både storfe, småfe og svin. Med Dry Aged mener vi tørrmodning, noe som betyr at kjøttet modnes uten bruk av emballasje, i et kontrollert miljø. Vi hevder at tørrmodningen, kombinert med nøye utvalgte dyr, gir kjøttet en unik kvalitet med tanke på smak, saftighet og mørhet.
Det er i hovedsak tre faktorer som bestemmer hvilke dyr som tørrmodnes;
disse er alder, fettklasse/marmorering og pH.

Hele prinsippet ved tørr-modning er nettopp å modne kjøttet uten å benytte emballasje. Det er hovedsakelig to faktorer som skiller tørrmodning fra våtmodning; væsketap og oksidering av fett. Væsketapet vil føre til smakskonsentrasjon i kjøttet da smaks,- og aromakom-ponenter konsentreres i kjøttet. Denne konsentreringen vil lette Maillardreaksjonen som skjer når kjøtt utsettes for sterk varme. Maillardreaksjonen gir en mer utpreget umami-smak og bedre farge på overflaten ved steking.
Videre vil den oksidative reaksjonen av fettet bidra med
en nøtteaktig aromadannelse i kjøttet, gitt at kjøttet er godt marmorert. Storfe tørrmodner vi mellom 35-40 dager, småfe mellom 14-20 og gris mellom 10-16 dager

 

 

 

dryagedmeat

 

 

Trygg mat

Trygg mat

Trygg mat

 

 

 

 

 

efta144

 

Trygg mat

Gjennom gode rutiner

Trondheim Slaktehus AS kvalitetssystem er basert på HACCP prinsippet og følger NS-EN ISO 9002, Internkontroll på næringsmiddelområdet. I henhold til intern kontroll gjennomføres det jevnlig sporingsøvelser i bedriften.

Det primære kvalitetsansvaret ligger alltid hos den enkelte medarbeider. Personalet skal gjennom opplæring motiveres til å forebygge avvik og feil slik at oppgavene utføres riktig første gangen. Våre kvalitetsmedarbeidere jobber også aktivt med å indentifisere områder i verdikjeden som kan påvirke mattryggheten.

Det legges vekt på å fremme en bedriftskultur hvor oppståtte avvik og feil ikke blir forsøkt skjult, men behandles åpent for å lære av dem.

 

Kontakt

Kontakt

Oss