Velkommen til

TRONDHEIM SLAKTEHUS AS

KVALITET OG TRADISJON SIDEN 1919

Historien

KVALITET OG TRADISJON

Bedriften har sin opprinnelse fra det offentlige slaktehuset på Brattøra i Trondheim som ble etablert 1919. Etter kjøttorvet i Trondheim ble nedlagt, flyttet de ulike aktørene til Brattøra hvor de driftet på kommisjon tildelt av politiet.

Slakteriet på Brattøra er gjort udødelig i Ola uteliggers låt: Fire fine lænestola. Virksomhetene besto av Slakting, engrovirksomhet og nedskjæring av alle dyreslag.

Våre

produkter

Produktserien

Dry aged

Tørmodnet kjøtt

GAMMEL TEKNIKK I MODERNE OG KONTROLLERTE FORMER

Hos Trondheim Slaktehus består denne serien av kvalitetskjøtt av både storfe, småfe og svin. Med Dry Aged mener vi tørrmodning, noe som betyr at kjøttet modnes uten bruk av emballasje, i et kontrollert miljø. Vi hevder at tørrmodningen, kombinert med nøye utvalgte dyr, gir kjøttet en unik kvalitet med tanke på smak, saftighet og mørhet.
Det er i hovedsak tre faktorer som bestemmer hvilke dyr som tørrmodnes;
disse er alder, fettklasse/marmorering og pH.

Hele prinsippet ved tørr-modning er nettopp å modne kjøttet uten å benytte emballasje. Det er hovedsakelig to faktorer som skiller tørrmodning fra våtmodning; væsketap og oksidering av fett. Væsketapet vil føre til smakskonsentrasjon i kjøttet da smaks,- og aromakom-ponenter konsentreres i kjøttet. Denne konsentreringen vil lette Maillardreaksjonen som skjer når kjøtt utsettes for sterk varme. Maillardreaksjonen gir en mer utpreget umami-smak og bedre farge på overflaten ved steking.
Videre vil den oksidative reaksjonen av fettet bidra med
en nøtteaktig aromadannelse i kjøttet, gitt at kjøttet er godt marmorert. Storfe tørrmodner vi mellom 35-40 dager, småfe mellom 14-20 og gris mellom 10-16 dager

Trygg mat

Trygg mat

Trygg mat

Gjennom gode rutiner

Trondheim Slaktehus AS kvalitetssystem følger Matloven, Internkontroll på næringsmiddelområdet, Matlovpakken og evt. spesifikke kundekrav

Det primære kvalitetsansvaret ligger alltid hos den enkelte medarbeider. Personalet skal gjennom opplæring motiveres til å forebygge avvik og feil slik at oppgavene utføres riktig første gangen. Våre kvalitetsmedarbeidere jobber også aktivt med å indentifisere områder i verdikjeden som kan påvirke mattryggheten.

Det legges vekt på å fremme en bedriftskultur hvor oppståtte avvik og feil ikke blir forsøkt skjult, men behandles åpent for å lære av dem.